i-BIIP - Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
bip
kontakt
Serwis główny
O i-BIIP
Prawo w geodezji
Wydział Geodezji - zakres prowadzonych spraw
Referat Mapy Numerycznej
Narady koordynacyjne (dawniej ZUDP)
Wydział Architektury
Wydział Ekologii
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Zarządzanie kryzysowe
Dane przestrzenne
Lotniczy Skaning Laserowy ALS
Hotspot-y w Bytomiu - wyniki ankiety
Projekty Unijne realizowane przez Wydział Geodezji
Aktualności
Ankiety
Sondy
Kontakt
Budynek UM Bytom w Google Earth
Napisali o nas !!!


2014-06-02 15:08:26
Relacja z konferencji - Więcej niż geodezja

Nowoczesny, idący z duchem czasu system zarządzania informacją przestrzenną bez wątpienia jest tym, czym Bytom wyróżnia się na tle innych miast. Tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii w zakresie GIS poświęcona została konferencja „Systemy Informacji Przestrzennej w administracji samorządowej.”

wiecej

2014-05-23 13:05:41
Relacja z konferencji - X Krakowskie spotkanie z INSPIRE

Zdecydowanie mniej o planach wdrażania INSPIRE, a więcej o tym, co udało się już na tym polu zrobić i jak efektywnie z tych dokonań korzystać.


wiecej

ispik
i.Net - i.Kerg

GEO-INFO 6 i.Net to moduł Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO 6, służący do prezentowania i udostępniania danych zasobu numerycznego, w środowiskach Internetu oraz Intranetu, w oknie przeglądarki internetowej. Udostępnieniu mogą podlegać dane graficzne (mapa numeryczna, dokumenty rastrowe i ich wzajemne kombinacje) oraz dane opisowe (ewidencja gruntów, budynków i lokali, GESUT i każdego dowolnego obiektu zasobu). Istnieje również możliwość przyjmowania i przeglądania danych udostępnionych przez serwis WMS tutaj…

GEO-INFO 6 i.Kerg to funkcjonujący w oknie przeglądarki internetowej moduł Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO 6, dedykowany dla wykonawców prac geodezyjnych i pracowników ODGIK, przeznaczony do zgłaszania prac geodezyjnych oraz obsługi zgłoszenia tutaj…
Czytaj więcej...


Plan Miasta
 
Zasadniczy element i-BIIP tj. interaktywna mapa Miasta Bytomia. Dane przestrzenne zorganizowane są w tzw. warstwy (np. punkty adresowe, budynki, ortofotomapa itd.), które można wg uznania wyświetlać i gasić. Wśród udostępnionych funkcji są m.in. narzędzia pomiarów, wyszukiwarka tras oraz listy „zbliż do”.
Poza materiałami niezmiennymi lub wolnozmiennymi (np. warstwą przystanków) dane na mapie są odświeżane w cyklach dobowych (nocą). Informację o stopniu aktualności zawierają tzw. Metadane (dostępne z poziomu legendy).
Wejście do Planu Miasta po kliknięciu w rozetę powyżej lub tutaj…


Plan Miasta – Widok Dla Inwestora
 
Planu Miasta skonfigurowany tak, by uwypuklić informacje istotne dla inwestorów. Użycie opcji „pokaż na mapie” w wyszukiwarkach Przewodnika Inwestora powoduje przekierowanie do tego modułu/widoku. W nim dostępna jest funkcja badania przydatności inwestycyjnej, która pozwala ustalić szereg parametrów działki wskazanej na mapie. Wejście do Planu Miasta – Widoku Dla Inwestora po kliknięciu w rozetę powyżej lub tutaj…


Wirtualny Urząd
 
Moduł udostępniający interaktywne plany budynków urzędu miejskiego. Na każdej wydzielonej kondygnacji zaznaczone są pomieszczenia wraz z numerami oraz przynależnością do pionów, wydziałów i referatów. Do pokojów przypisane są dane o pracownikach oraz załatwianych sprawach. Wirtualny Urząd można przyrównać do przestrzennej książki adresowej wyposażonej m.in. wzory formularzy/druków do pobrania oraz łatwą wyszukiwarkę.
Wejście do Wirtualnego Urzędu po kliknięciu w rozetę powyżej lub tutaj…


Przewodnik Inwestora
 
Portal zawierający informacje istotne dla inwestorów. Tu przytoczone są informacje o Bytomiu, w tym o otoczeniu biznesowym, atutach inwestycyjnych oraz procedurach (włącznie z dokumentami/formularzami do pobrania). Istotnym elementem Przewodnika są wyszukiwarki. Za ich pomocą można uzyskać zestawienie ofert inwestycyjnych, nieruchomości do zbycia, czy planów miejscowych. Można też spróbować wyszukać tereny ustalając własne kryteria przydatności inwestycyjnej (np. odległość od węzła autostrady, wydane pozwolenia na budowę w pobliżu, objęte mpzp). Dzięki połączeniu z Planem Miasta wyniki wyszukiwania można przeglądać na mapie. Wejście do Przewodnika Inwestora po kliknięciu w rozetę powyżej lub tutaj…


Katalog metadanych Aquarius
 
Katalog metadanych Aquarius to narzędzie do publikowania, wyszukiwania i przeglądania dokumentów metadanych o zbiorach, seriach i usługach danych przestrzennych. W katalogu zostały zaimplementowane usługi: wyszukiwania (ang. „discovery”) i podglądu (ang. „view”) zgodnie z Rozporządzeniem KOMISJI (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych.
Wejście do katalogu po kliknięciu w rozetę powyżej lub tutaj…


Mapa 3D
 
Przeglądarka trójwymiarowych danych miasta. Tu z lotu ptaka zobaczysz trójwymiarowe ukształtowanie terenu (tzw. numeryczny model terenu) z ortofotomapą i innymi warstwami „płaskimi”, a dodatkowo – bryły budynków i innych wybranych obiektów.
Wejście do katalogu po kliknięciu w rozetę powyżej lub tutaj…


Urząd Miata Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, http://www.um.bytom.pl                     opracowanie, technologia ISDP: ISPiK S.A., projekt graficzny: znaki