i-BIIP - Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
bip
kontakt
SERWIS GŁÓWNY
O i-BIIP
Prawo w geodezji
Wydział Geodezji - zakres prowadzonych spraw
Referat Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Narady koordynacyjne (dawniej ZUDP)
Wydział Architektury
Wydział Ekologii
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Zarządzanie kryzysowe
Dane przestrzenne
Lotniczy Skaning Laserowy ALS
Hotspot-y w Bytomiu - wyniki ankiety
Projekty Unijne realizowane przez Wydział Geodezji
Aktualności
Ankiety
Sondy
Kontakt
Budynek UM Bytom w Google Earth
Napisali o nas !!!


2014-06-02 15:08:26
Relacja z konferencji - Więcej niż geodezja

Nowoczesny, idący z duchem czasu system zarządzania informacją przestrzenną bez wątpienia jest tym, czym Bytom wyróżnia się na tle innych miast. Tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii w zakresie GIS poświęcona została konferencja „Systemy Informacji Przestrzennej w administracji samorządowej.”

wiecej

2014-05-23 13:05:41
Relacja z konferencji - X Krakowskie spotkanie z INSPIRE

Zdecydowanie mniej o planach wdrażania INSPIRE, a więcej o tym, co udało się już na tym polu zrobić i jak efektywnie z tych dokonań korzystać.


wiecej

ispik
  
 
Sprawdź gdzie głosujesz
 
 
Wznawiamy dla Państwa po raz kolejny usługę związaną z wyborami, tym razem dotyczącą Wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w niedzielę 25 maja 2014r. (Zgodnie z art. 61a § 1 Kodeksu Wyborczego informujemy, że wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.bytom.pl lub pod nr tel. 32 283-61-12).

W planie miasta dostępny jest specjalny profil Wyborca, zawierający warstwy komisji i obwodów wyborczych. Można obejrzeć ich lokalizację na mapie oraz zapoznać się z tzw. atrybutami opisowymi (dostępne w specjalnym okienku pojawiającymi się po wskazaniu widocznej komisji na mapie kursorem myszki). Istnieje też możliwość wyszukania komisji z użyciem rozwijalnej listy ('zbliż do') dostępnej powyżej obszaru mapy w planie miasta. Można również za pomocą wyszukiwarki tras wyznaczyć drogę dojazdową do danej komisji wyborczej, wybierając adres początku podróży, a kończąc na docelowej komisji wyborczej.
 
UWAGA: Polskie prawo dopuszcza przypadki głosowania poza miejscem stałego zameldowania. Dotyczy to obwodów zamkniętych (szpitale, areszty) oraz przypadków szczególnych, w których wyborca uzyska taką możliwość na swój wniosek. Należy mieć na uwadze, że wyszukiwarka nie rozstrzyga takich przypadków. Korzystając z niej dowiesz się o domyślnym przyporządkowaniu adresów do komisji wyborczych.

---------- 25 maja 2014 roku ---------- Wybory do Parlamentu Europejskiego ---------- Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godz. 7.00 – 21.00 ---------- Sprawdź gdzie głosujesz !!! ---------- Zachęcamy do udziału w wyborach ----------
Czytaj więcej o głosowaniu poza miejscem stałego zameldowania...


Znajdź swoją komisję

Podaj adres:

Wskaż na listach powyżej nazwę ulicy i numer domu. System zidentyfikuje komisję wyborczą, którą także będzie można zobaczyć na mapie (przycisk lupki).


Do tej pory wykonano 236 zapytania o komisje wyborcze z czego 194 dotyczyło unikalnych adresów (czyt. dla tylu adresów zapytano o komisję).
Urząd Miata Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, http://www.um.bytom.pl                     opracowanie, technologia ISDP: ISPiK S.A., projekt graficzny: znaki