Przed pierwszym logowaniem w systemie i.Kerg uprzejmie prosimy o przesłanie na adres e-mail  - agk@um.bytom.pl następujących danych:
  • prawidłowe dane firmy – pełna nazwa, adres, NIP, REGON, e-mail do kontaktu z ośrodkiem, tel. kontaktowy,
  • wykaz pracowników firmy wykonujących roboty geodezyjne z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia (proszę podać numer uprawnień i zakres, ewentualnie przesłać skany uprawnień).
Powyższe informacje pozwolą uporządkować dotychczasową bazę danych oraz umożliwią prawidłową rejestrację robót geodezyjnych w nowym systemie. Po uzupełnieniu bazy Referatu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na adres e-mail firmy zostanie przesłany login i hasło do systemu i.Kerg.
Prosimy aby nowe dane wykorzystywać do porównania treści mapy.
link do serwisu WMS: http://sitplan.um.bytom.pl:11180/isdp/gs/ows/wms?

Zobacz więcej informacji...
Prosimy o wskazanie do jakiej grupy odbiorców się zaliczasz:
osoba fizycznapodmiot gospodarczyjednostka naukowajednostka sektora publicznego
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
ZAMKNIJ