Proces Inwestycyjny

Poniżej opisujemy kroki procesu inwestycyjnego. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy (patrz pkt. I).

I. Kontakt z obsługą inwestorów w Biurze Inwestora i Przedsiębiorcy - SG.

Biuro Obsługi Inwestora (SG) to biuro, w którym pracownicy przygotowują kompleksową informację o bazie terenów inwestycyjnych, znajdujących się w zasobach gminy, o ich obecnym stanie i możliwościach wykorzystania. Biuro jest ułatwieniem dla przedsiębiorców. Informacje zdobywają oni w jednym punkcie. Pracownicy Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy ułatwiają potencjalnym inwestorom konsultacje z pracownikami innych Wydziałów.


II. Załatwianie spraw w wydziale geodezji.
II.2. Nadanie numeru porządkowego.
II.3. Wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali, wypis z kartoteki budynków, wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej.
II.4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie lub nieposiadanie nieruchomości na terenie miasta Bytomia.
II.5. Podział nieruchomości.
II.6. Rozgraniczenie nieruchomości.

 


III. Pozyskanie dokumentów z Wydziału Architektury.
III.1. Określenie przeznaczenia terenu wg obowiązujących planów miejscowych lub studium zagospodarowania przestrzennego.
III.1.1. Wypis/wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
        Gminy Bytom.
III.1.2. Wypis/wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
III.1.3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
III.1.4. Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

IV. Uzgodnienia komunikacyjne dla inwestycji.


V. Uzgodnienia dot. warunków górniczych dla projektu inwestycji.


VI. Uzgodnienia dot. warunków środowiskowych.
Prosimy o wskazanie do jakiej grupy odbiorców się zaliczasz:
osoba fizycznapodmiot gospodarczyjednostka naukowajednostka sektora publicznego
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
ZAMKNIJ