Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Do zadań Referatu należą sprawy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a w szczególności:

  1. Opracowywanie gminnych i powiatowych programów opieki nad zabytkami;

  2. Planowanie i finansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków;

  3. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;

  4. Realizacja porozumień zawartych z organami administracji rządowej w zakresie ochrony zabytków;

  5. Inne zadania wynikające z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Prosimy o wskazanie do jakiej grupy odbiorców się zaliczasz:
osoba fizycznapodmiot gospodarczyjednostka naukowajednostka sektora publicznego
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
ZAMKNIJ