Czym jest i-BIIP ?

jest częścią Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (BIIP).

 

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.
 
W znaczeniu węższym jest utożsamiana z działająca infrastrukturą informatyczną, która pozwala łączyć wydziałowe zbiory danych, jak: ewidencję gruntów i budynków, mapę zasadniczą, plany zagospodarowania itd. Jest to działanie niezbędne dla funkcjonowania urzędu, w którym pracownicy potrzebują szybkiego dostępu do informacji zintegrowanych. Uzyskują go z zachowaniem zastrzeżonego charakteru niektórych danych, w różnych aplikacjach stosownie do zapotrzebowania.
 
Od pewnego czasu BIIP jest wyposażona w moduły komunikacyjne oraz publikujące wybrane informacje w sieci Internet. Ta część jest określana mianem i-BIIP. Wykaz udostępnionych obecnie modułów prezentujemy na stronie głównej.
 
Zasadniczym elementem BIIP jest Centrum Informacji o Przestrzeni (CIoP). CIoP obejmuje hurtownię zintegrowanych danych przestrzennych, mechanizmy zapewniające połączenie ze źródłowymi bazami danych oraz mechanizmy ich publikacji. Ta odbywa się głównie za pośrednictwem przeglądarek internetowych.
 
i-BIIP pod względem informacyjnym i funkcjonalnym stanowi ułamek zasobów BIIP. Dla przykładu urzędnicy stosują bardziej zaawansowane aplikacje mapowe. Jest to podyktowane specyfiką ich zadań oraz zastrzeżonym charakterem wielu danych, za wgląd do których np. z mocy prawa pobiera się opłaty.

Prosimy o wskazanie do jakiej grupy odbiorców się zaliczasz:
osoba fizycznapodmiot gospodarczyjednostka naukowajednostka sektora publicznego
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
ZAMKNIJ