Historia

Prace nad rozwojem Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennych rozpoczęły się już w latach 90-tych. Z początku operowaliśmy nazwą MSIT (Miejski System Informacji o Terenie). Od kilku lat posługujemy się nazwą BIIP, która lepiej oddaje złożony charakter przedsięwzięcia integrującego wiele rozproszonych systemów.

Chronologia najważniejszych dokonań w tworzeniu i rozwijaniu bytomskiej BIIP.

1997 –

utworzenie Miejskiego Systemu Informacji o Terenie, (obejmujący dane o terenie i jego zagospodarowaniu, prawach własności i uzbrojeniu w urządzenia infrastruktury technicznej).

2000 –

wdrożenie aplikacji internetowej aplikacji mapowej CIoP - Centrum Informacji o Przestrzeni. Aplikacji mapy działającej w środowisku WEB-owym, posiadającej szereg narzędzi do analiz przestrzennych.

2001 –

wdrożenie zintegrowanej (opisowej i graficznej) bazy danych ewidencji gruntów i budynków na obszarze całego miasta.

2002 –

wdrożenie Systemu Obsługi Wydziału Architektury, modułu umożliwiającego prowadzanie spraw wydziału wraz z ich przestrzennym odniesieniem (zintegrowanego z CIoP) wraz z funkcjonalnością obiegu dokumentów elektronicznych.

2004 –

Zakup licencji oprogramowania ArcGis.

2006 –

wdrożenie Internetowego Planu Miasta. Wdrożenie Systemu Obsługi Wydziału Architektury, modułu umożliwiającego prowadzanie spraw wydziału wraz z ich przestrzennym odniesieniem (zintegrowanego z CIoP) wraz z funkcjonalnością obiegu dokumentów elektronicznych. Wdrożenie Modułu Aplikacji Zestawień Nieruchomości (AZN) publikującego i aktualizującego wybrane zbiory danymi związane z gminnym i powiatowym zasobem nieruchomości.

2007 –

Wdrożenie modułu "Wirtualny Urząd", interaktywnej aplikacji obrazującej rzuty kondygnacji budynków Urzędu Miejskiego. wraz z narzędziami wyszukiwania i publikowania danych. Wdrożenie modułu "InterOśrodek" systemu do obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2008 –

wdrożenie modułu "Przewodnik Inwestora", aplikacji mapowej przystosowanej dla przedsiębiorców i inwestorów wraz ze specjalistyczną wyszukiwarką nieruchomości oraz mechanizmem serwisu wykazu ofert inwestycyjnych.

2010 –

rozbudowa modułu AZN, o funkcje dotyczące wartości nieruchomości oraz mechanizmu wykrywającego przedwczesne zbycie nieruchomości objętych preferencjami (opłata adiacencka, oplata planistyczna, lokale z bonifikatą). Wdrożenie zawansowanej wyszukiwarki mapowej - kryteria podmiotowe i własnościowe.

2013 –

Wdrożenie Systemu do prowadzenia geodezyjnych baz danych (mapy zasadniczej), oraz do prowadzenia PODGiK - Geo-Info.

2014 –

Wdrożenie nowego Internetowego Planu miasta wraz z serwisem BIIP opartego na silniku graficznym GPT.

2016 –

Wdrożenie systemu Węzła Infrastruktury Danych Przestrzennych, kompleksowego systemu integrującego prowadzone w mieście rejestry oraz dane przestrzenne. System zastąpił dotychczas funkcjonujące narzędzia w ramach Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Rozwój serwisu i-BIIP w latach 2006 - 2016
Prosimy o wskazanie do jakiej grupy odbiorców się zaliczasz:
osoba fizycznapodmiot gospodarczyjednostka naukowajednostka sektora publicznego
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
ZAMKNIJ