Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bytom

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom przyjęte uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. ze zmianami przyjętymi uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. i uchwałą nr XXXVIII/485/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. Załączniki do uchwały nr XXXVIII/485/17 stanowią ujednoliconą wersję ww. Studium


Uchwała nr XVI/204/11
Uchwała nr X/120/13

Uchwała nr XXXVIII/485/17


Załączniki do uchwały nr XXXVIII/485/17:


Pobierz paczkę

Rysunki uwarunkowania 2017

Pobierz paczkę

Rysunki Kierunki 2017

Prosimy o wskazanie do jakiej grupy odbiorców się zaliczasz:
osoba fizycznapodmiot gospodarczyjednostka naukowajednostka sektora publicznego
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
ZAMKNIJ