Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bytom

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom przyjęte uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. ze zmianami przyjętymi:

  • uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r.
  • uchwałą nr XXXVIII/485/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r.

Załączniki do uchwały nr XXXVIII/485/17 stanowią ujednoliconą wersję ww. Studium.


Uchwała nr XVI/204/11

Uchwała nr X/120/13 (zmiana)

Uchwała nr XXXVIII/485/17 (zmiana, tekst ujednolicony)


Załączniki do uchwały nr XXXVIII/485/17:


Pobierz paczkę

Rysunki uwarunkowania 2017

Pobierz paczkę

Rysunki kierunki 2017

Prosimy o wskazanie do jakiej grupy odbiorców się zaliczasz:
osoba fizycznapodmiot gospodarczyjednostka naukowajednostka sektora publicznego
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
ZAMKNIJ