Plany zagospodarowania przestrzennego 2 z 4

Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru Rozbarku:

• Uchwała nr LIV/786/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2009r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 21 poz. 331 z 10 lutego 2010r.
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 


Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Starych Miechowic":

• Uchwała nr VIII/87/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2011r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 84 poz. 1539 z 20 kwietnia 2011r.
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 

Dla fragmentu w rejonie ulicy Karbowskiej obowiązują zapisy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Starych Miechowic”, przyjętego uchwałą nr VIII/87/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2011 r., dla terenu położonego przy ulicy Karbowskiej w Bytomiu (uchwała nr XVIII/370/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2016 r.)

Dla terenów obejmujących części pasa drogowego ulic: Hutniczej i Ludwika Chroboka zapisy tego planu zostały zastąpione zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Hutniczej w BytomiuNazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Miechowice w Bytomiu:

• Uchwała nr XVII/216/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 270  poz. 4484  z  16 listopada 2011r.
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 

Dla fragmentu w rejonie ulic: Elektrownia i Energetyki obowiązują zapisy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Miechowice w Bytomiu, przyjętego uchwałą nr XVII/216/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011r., dla terenu położonego w rejonie ulic: Elektrownia i Energetyki w Bytomiu (uchwała nr XVIII/237/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 listopada 2015 r.)Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Dworskiej i Strzelców Bytomskich, zwany planem „Dworska-Zachód”:

• Uchwała nr XVII/217/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 269 poz. 4452 z 15 listopada 2011r.
 

   Pobierz tekst uchwały 

 

 

  Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 


Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie węzła planowanej autostrady A1, zwany planem „Dąbrowa Miejska”:

• Uchwała nr XVII/218/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 266 poz. 4415 z 9 listopada 2011r.
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 

 

 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania


Dla fragmentu w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Dąbrowa Miejska obowiązują zapisy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie węzła planowanej autostrady A1, zwanego planem „Dąbrowa Miejska”, przyjętego uchwałą nr XVII/218/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011r. dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Dąbrowa Miejska w Bytomiu (uchwała nr VI/53/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2015r.)

 Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Bytomia, zwany planem "Łagiewniki-Zachód":

• Uchwała nr XXI/286/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 grudnia 2011r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z 27 kwietnia 2012r. poz. 1772 
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 


Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dawnej KWK Rozbark:

• Uchwała nr XXVIII/418/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 kwietnia 2012r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 6 czerwca 2012r. poz. 2301
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 


Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na poprzemysłowych terenach południowej części miasta Bytomia, zwany planem "Szombierki-Południe":

• Uchwała nr XXXVI/485/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom, działającej za Radę Miejską z dnia 30 lipca 2012r.
• Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 września 2012r. poz. 3620
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 

Prosimy o wskazanie do jakiej grupy odbiorców się zaliczasz:
osoba fizycznapodmiot gospodarczyjednostka naukowajednostka sektora publicznego
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
ZAMKNIJ