Plany zagospodarowania przestrzennego 3 z 4

Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na wschód od ul. Ogrodowej w Bytomiu:

• Uchwała nr XLII/516/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 14 września 2012r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 22 października 2012r. poz. 4124
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 


Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka w Bytomiu:

• Uchwała nr X/119/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego poz. 2284 z dnia 12 marca 2013r.

 
 Pobierz tekst uchwały
 

 

 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 

 Dla fragmentu przy ulicach: Konstytucji i Pawła Stalmacha (teren zakładu PETRALANA) zapisy tego planu zostały zastąpione zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Konstytucji i Pawła Stalmacha w Bytomiu.


Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części Bytomia, zwany planem "Szombierki-Zachód":

• Uchwała nr XXVI/350/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 stycznia 2014r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 31 stycznia 2014r. poz. 546
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 


Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu byłej KWK "Powstańców Śląskich" w Bytomiu:

• Uchwała nr XXXVI/503/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 września 2014r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 26 września 2014r. poz. 4811
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 


Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Bytomia, zwany planem "Blachówka" - część południowa:

• Uchwała nr VIII/113/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2015r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 6 maja 2015r. poz. 2570
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 


Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Karbia w Bytomiu:

• Uchwała nr IX/129/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2015r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 8 czerwca 2015r. poz. 3046 
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 

Dla terenu obejmującego część pasa drogowego Al. Jana Nowaka - Jeziorańskiego zapisy tego planu zostały zastąpione zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Hutniczej w Bytomiu

Dla fragmentu przy ulicach: Świętej Elżbiety i Konstytucji obowiązują zapisy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Karbia w Bytomiu, przyjętego uchwałą nr IX/129/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2015 r., dla terenu położonego przy ulicach: Świętej Elżbiety i Konstytucji w Bytomiu.Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Leśnej w Bytomiu:

• Uchwała nr XXVI/345/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 czerwca 2016r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016r. poz. 3493
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 


Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul.: Gombrowicza i Boya-Żeleńskiego w Bytomiu:

• Uchwała nr XVIII/369/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2016r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 8 września 2016r. poz. 4534
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 


Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Bytomia, zwany planem "Blachówka" - rejon ul.: Polnej i Blachówki:

• Uchwała nr XVIII/368/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2016r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 8 września 2016r. poz. 4533
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Hutniczej w Bytomiu

• Uchwała nr XXXVIII/481/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 7 marca 2017 r. poz. 1509
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 

Prosimy o wskazanie do jakiej grupy odbiorców się zaliczasz:
osoba fizycznapodmiot gospodarczyjednostka naukowajednostka sektora publicznego
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
ZAMKNIJ