Plany zagospodarowania przestrzennego 4 z 4

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Przyjemnej i Stolarzowickiej w Bytomiu

• Uchwała nr LVIII/755/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2017 r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego poz. 7272 z dnia 27 grudnia 2017 r.
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 


Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Strzelców Bytomskich i Długą w Bytomiu – etap I

• Uchwała nr LXV/851/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 czerwca 2018 r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego poz. 4268 z dnia 4 lipca 2018 r.
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 


Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka w Bytomiu, dla terenów położonych w dolinie rzeki Bytomki

• Uchwała nr LXVII/866/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lipca 2018 r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego poz. 4919 z dnia 31 lipca 2018 r.
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 


Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Konstytucji i Pawła Stalmacha w Bytomiu

• Uchwała nr LXVII/867/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lipca 2018 r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego poz. 4920 z dnia 31 lipca 2018 r.
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 

Prosimy o wskazanie do jakiej grupy odbiorców się zaliczasz:
osoba fizycznapodmiot gospodarczyjednostka naukowajednostka sektora publicznego
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
ZAMKNIJ