Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Koordynacja odbywa się na naradach koordynacyjnych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, ul. Parkowa 2.
 

Responsive image


 
Dokumentacja przekazana na naradę koordynacyjną powinna zawierać:

 1. Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej  (do pobrania: ).
 2. Dwa egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu opracowanego na aktualnej mapie do celów projektowych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  W przypadku, gdy projekt wykonany jest w postaci cyfrowej, należy wyploty map poświadczyć przez geodetę  oraz przedłożyć oryginalną mapę do celów projektowych.
 3. Warunki techniczne włączenia do istniejącej sieci uzbrojenia terenu wydane przez gestora sieci.
 4. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 5. Opracowane geodezyjnie zestawienie współrzędnych punktów projektowanych sieci (punkty włączenia, punkty załamań) w układzie PL-2000, dodatkowo w wersji elektronicznej (*.txt, *.doc), zamiennie plik dxf, nagrane na płycie CD lub przesłane na adres e-mailowy: zudp@um.bytom.pl.

Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Geodezji – Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego informuje, że w roku 2018 posiedzenia narad koordynacyjnych się będą odbywać w następujących terminach:

 • 9, 23 stycznia,
 • 6, 20 lutego,
 • 6, 20 marca,
 • 10, 24 kwietnia,
 • 8, 22 maja,
 • 5, 19 czerwca,
 • 3, 17, 31 lipca,
 • 14, 28 sierpnia,
 • 11, 25 września,
 • 9,23 października,
 • 6, 20 listopada,
 • 4, 18 grudnia.
Narady koordynacyjne odbywają się zgodnie z harmonogramem, co dwa tygodnie we wtorki w Urzędzie Miejskim sala nr 1 (parter) od godz. 1100.
Miejsce odbioru projektów – pok. 330.

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej nie wstrzymuje procesu koordynacji.
Warunkiem zakwalifikowania wniosku na naradę jest wniesienie opłaty przed jej rozpoczęciem.
Prosimy o wskazanie do jakiej grupy odbiorców się zaliczasz:
osoba fizycznapodmiot gospodarczyjednostka naukowajednostka sektora publicznego
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
ZAMKNIJ