Ortofotomapa 1997-2016

Ortofotomapa, fotomapa, mapa fotograficzna – mapa, której treść przedstawiona jest obrazem fotograficznym (zwykle zdjęcia lotnicze lub satelitarne powierzchni ziemskiej) przetworzonym metodą różniczkową oraz przedstawiona w nawiązaniu do układu współrzędnych przyjętego odwzorowania kartograficznego. Inaczej zespół przetworzonych zdjęć lotniczych, dopasowanych do jednolitej skali i wpasowanych na punkty osnowy geodezyjnej.
 
Ortofotomapa w przeciwieństwie do zdjęcia lotniczego charakteryzuje się:

 • rzutem ortogonalnym (a nie środkowym),
 • jednolitą skalą dla całej powierzchni terenu (skali nie mają jednak obiekty wystające ponad powierzchnię terenu np. domy, drzewa).

Ortofotomapa tworzona jest przez:

 • orientację wewnętrzną zdjęć, oraz orientację wzajemną i absolutną (aerotriangulacja)
 • pozyskanie numerycznego modelu terenu (lub podczytanie z zewnętrznych źródeł)
 • ortorektyfikację czyli korekcję geometryczną zdjęć (zmiana położenia pikseli obrazu wynikająca z deniwelacji i właściwości rzutu środkowego),
 • mozaikowanie czyli łączenie ortoobrazów według jakiegoś kroju sekcyjnego,
 • rasteryzację z treścią wektorową (szczegóły, ramki i opisy pozaramkowe).

Źródło danych: wikipedia.org
 
Ortofotomapy w Bytomiu (lata 1997-2012) - zasoby bazowe

 • W zasobie danych przestrzennych Bytomia ortofotomapa jest obecna już od 1997 roku. Jednakże te i nabywane w następnych latach opracowania miały ograniczone zastosowanie. Wynikało to głównie z rozdzielczości zdjęć lotniczych bądź satelitarnych, będących materiałem wyjściowym do stworzenia  ortofotomapy. Parametrem fotomap jest wielkość jednego piksela obrazu liczona w terenie, która dotychczas wynosiła ok. 1 m. Takie informacje mogły być przydatne jedynie do analizowania map przy mniejszych skalach i miały charakter poglądowy. Bytom dysponuje fotoplanem 2014 o rozdzielczości 10cm, który pozwala na:
  • weryfikację położenia obiektów terenowych na mapie,
  • analizach przestrzennych,
  • tworzeniu wektorowych elementów mapy zasadniczej,
  • opracowaniu numerycznego modelu terenu.

 1. Ortofotomapa z 1997 roku o rozdzielczości  0.66 m/piksel (pozyskana ze zdjęć lotniczych),
 2. Ortofotomapa z 2001 roku o rozdzielczości  1 m/piksel (pozyskana ze zdjęć satelitarnych),
 3. Ortofotomapa z 2005 roku o rozdzielczości  0.80 m/piksel (pozyskana ze zdjęć satelitarnych),
 4. Ortofotomapa z 2008 roku o rozdzielczości  0.10 m/piksel (pozyskana ze zdjęć lotniczych),
 5. Ortofotomapa z 2009 roku o rozdzielczości  0.25 m/piksel (pozyskana ze zdjęć lotniczych),
 6. Ortofotomapa z 2011 roku o rozdzielczości  0.05 m/piksel (pozyskana ze zdjęć lotniczych).
 7. Ortofotomapa z 2012 roku o rozdzielczości  0.1 m/piksel (pozyskana ze zdjęć lotniczych).
 8. Fotoplan z 2014 roku o rozdzielczości  0.1 m/piksel (pozyskana ze zdjęć lotniczych).
 9. Ortofotomapa z 2016 roku o rozdzielczości 0.05 m/piksel (pozyskana ze zdjęć lotniczych)

Zobacz ja zmienia się Bytom w Planie Miasta (profil zaawansowany)

Przejdź do profilu "Zaawansowanego" i za pomocą narzędzia mapy "dodaj warstwę" wybierz Ortofotomapy z różnych lat (kategoria raster).
Prosimy o wskazanie do jakiej grupy odbiorców się zaliczasz:
osoba fizycznapodmiot gospodarczyjednostka naukowajednostka sektora publicznego
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
ZAMKNIJ