Plany zagospodarowania przestrzennego 1 z 4

Nazwa planu:  Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bytomia dla terenu położonego wzdłuż ulic: Wrocławskiej, Miechowickiej, Ks. Frenzla i Stolarzowickiej:

• Uchwała nr XLV/853/2002 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 maja 2002r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 49 poz. 1621 z 10 lipca 2002r.

 

 Pobierz tekst uchwały

       
        

Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

Dla zachodniej części obszaru zapisy tego planu zostały zastąpione zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla północnej części dzielnicy Miechowice oraz dla terenu "Starych Miechowic".

Dla fragmentu wzdłuż ul. Miechowickiej zapisy tego planu zostały zastąpione zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Karbia w Bytomiu.

 Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą „Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)”:

• Uchwała nr XXIX/458/2004 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 99  poz. 2806 z  20 października 2004r.
 
 
 Pobierz tekst uchwały
  


 

 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

Dla fragmentu pomiędzy ulicami: Przemysłową i Składową obowiązują zapisy Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Bytomia pod nazwą „Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)” dla terenu położonego pomiędzy ul. Przemysłową i ul. Składową.

Dla fragmentu pomiędzy ulicami: Jainty, Webera i Kwietniewskiego obowiązują zapisy Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Bytomia pod nazwą „Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)” dla kwartału położonego pomiędzy: ul. Jainty, ul. Webera i ul. Kwietniewskiego.

 
Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami: Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia:

• Uchwała nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 105 poz. 2318 z 18 czerwca 2009r.

 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 

Dla fragmentu przy ul. Leszczynowej obowiązują zapisy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia, przyjętego uchwałą nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Leszczynowej w Bytomiu (uchwała nr XVIII/371/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2016 r.)
Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kędzierzyńskiej:

• Uchwała nr XLV/629/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 105 poz. 2320 z 18 czerwca 2009r.
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 


Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice:

• Uchwała nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009r.
• Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 10 poz. 146 z 25 stycznia 2010r.
 
 
 Pobierz tekst uchwały
 
 

 
 Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

 

Dla fragmentów przy ul. Stolarzowickiej obowiązują zapisy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009r. w obszarze pięciu terenów położonych w rejonie ul. Stolarzowickiej w Bytomiu (Uchwała nr VIII/114/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2015r.).

Dla fragmentu przy ul. Dalekiej obowiązują zapisy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009r., dla terenu położonego przy ulicy Dalekiej w Bytomiu (Uchwała nr XX/266/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 stycznia 2016r.).

Dla terenów położonych w rejonach ulic: Józefa Nickla i Leśnictwo, Józefa Nickla i Relaksowej, Stolarzowickiej i Alojzego Felińskiego, Stolarzowickiej i Kasztanowej, Nowej, Reptowskiej zapisy tego planu zostały zastąpione zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sześciu terenów położonych w Bytomiu w rejonach ulic: Józefa Nickla i Leśnictwo (teren nr 1), Józefa Nickla i Relaksowej (teren nr 2), Stolarzowickiej i Alojzego Felińskiego (teren nr 3), Stolarzowickiej i Kasztanowej (teren nr 4), Nowej (teren nr 5), Reptowskiej (teren nr 6)

 Prosimy o wskazanie do jakiej grupy odbiorców się zaliczasz:
osoba fizycznapodmiot gospodarczyjednostka naukowajednostka sektora publicznego
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
ZAMKNIJ