Wydział Architektury - karty usług, druki urzędowe
Wydanie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego     karta usługi do pobrania w pokoju 304 Prowadzenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę     karta usługi oraz druki do pobrania w pokoju 304 Sporządzanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium     karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 304 Prowadzenie postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę na inną osobę     karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 304 Prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania     karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 304 Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania rozbiórki, a także budowy oraz robót budowlanych, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia     karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 304 Prowadzenie postępowania w sprawie rozstrzygnięcia o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz o warunkach korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości     karta usługi do pobrania w pokoju 304 Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 304 Opiniowanie oraz kierowanie wniosków na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych     karta usługi do pobrania w pokoju 304 Wydawanie zaświadczeń     karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 304 Prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego     karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 304 Prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszeń o zamiarze budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych / sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, itd.     karta usługi oraz druki do pobrania w pokoju 304
Prosimy o wskazanie do jakiej grupy odbiorców się zaliczasz:
osoba fizycznapodmiot gospodarczyjednostka naukowajednostka sektora publicznego
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
ZAMKNIJ