Informacje o projekcie

Wspomaganie Zarządzania Kryzysowego zasobem Mapowym Miasta

 

Projekt „Wspomaganie Zarządzania Kryzysowego zasobem Mapowym Miasta (SWZK)” został wdrożony w 2010 r. W grudniu 2008 została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Bytom, który otrzymał dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowity koszt projektu wyniósł 1 467 560,00 zł. Dofinansowanie projektu ze środków EFRR wyniosło 85 % tj. 1 247 426,00 zł. Wkład własny Miasta Bytom wyniósł 220 134,00zł.

Prosimy o wskazanie do jakiej grupy odbiorców się zaliczasz:
osoba fizycznapodmiot gospodarczyjednostka naukowajednostka sektora publicznego
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
ZAMKNIJ